Ik Leer Leren training

Ondervindt jouw kind problemen met leren? Loopt het vast bij huiswerk en schooltaken? Het trainingsprogramma Ik Leer Leren biedt uitkomst en helpt jouw kind om zelf te ontdekken welke manier van leren het beste werkt... en om daar gericht en gemotiveerd mee aan de slag te gaan.

Wat is het doel?

De Ik Leer Leren training is géén huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren. Ik Leer Leren is een programma dat is ontwikkeld en al jaren succesvol wordt gebruikt door Tea Adema.

Praktisch

  • Trainingen voor kinderen in het 5de en 6de leerjaar of 1ste en 2de middelbaar. 
  • Data worden in onderling overleg afgesproken.
  • Trainingen gaan door in Roeselare.
  • 215 euro voor 5 lessen van 1,5 uur, materiaal en verzekering inbegrepen. (terugbetaling)
  • Wil je deze training bij jou in je organisatie, school of buurt hebben? Dat kan zeker: geef een seintje!