Eerstelijnszorg

Je kan me ook terugvinden op de website www.elpen.be. Ik ben toegewezen aan de regio's Roeselare, Moorslede en Ledegem.

Als eerstelijnsorthopedagoog werk ik samen met huisartsen, geef advies en kortdurende hulp. In de loop van maximaal 10 gesprekken breng ik je klachten helder in kaart, en bekijk met jou wat je kan doen om ze te overwinnen. Als meer ondersteuning nodig is, verwijs ik je door naar andere hulpverleners (CGG, psychiater, ...). Een intakegesprek is gratis, een verder gesprek kost 11 euro of 4 euro met verhoogde tegemoetkoming. 

VOORWAARDEN

De terugbetaling zal gelden voor:

  • Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun context (ouders, voogd),
  • met geestelijke gezondheidsproblemen gerelateerd aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden,
  • en in orde zijn met het ziekenfonds

De terugbetaling voor kinderen en jongeren geldt tot 31 december 2022