Eerstelijnszorg

Je kan me ook terugvinden op de website www.elpkwadraat.be

Als eerstelijnsorthopedagoog werk ik samen met huisartsen, geef advies en kortdurende hulp. In de loop van 4 (tot 8) gesprekken breng ik je klachten helder in kaart, en bekijk met jou wat je kan doen om ze te overwinnen. Als meer ondersteuning nodig is, verwijs ik je door naar andere hulpverleners (CGG, psychiater, ...). Een gesprek kost 11,20 euro of 4 euro met verhoogde tegemoetkoming. 

VOORWAARDEN

De terugbetaling zal gelden voor:

  • Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun context (ouders, voogd),
  • met geestelijke gezondheidsproblemen gerelateerd aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden,
  • die naar deze zorg zijn verwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift en ondertekend door huisarts, psychiater, CLB-arts, arts van Kind & Gezin of pediater.
  • en in orde zijn met het ziekenfonds

De terugbetaling voor kinderen en jongeren geldt tot 31 december 2022