Aanbod voor scholen

Rots en water op school

Op school nu volledig gratis, zonder remgeld!

Scholen die echt werk willen maken van een positief schoolklimaat, waarbij pestproblematieken en uitsluiting worden aangepakt, vinden vaak snel de weg naar Rots en Water. Deze sessies integreren op school, op occasionele of regelmatige basis, geeft een boost aan de het welvevinden van de betrokken leerlingen. 

De aangewezen aanpak is voor elke school verschillend. Dat kan georganiseerd worden in klasverband of met een groep geselecteerde leerlingen, tijdens de middag of de normale schooluren, ... Contacteer mij dus best even om de vraag van uw school te bespreken! 

Ik leer leren op school

Niet iedereen leert op dezelfde manier, dus is het niet productief om leerlingen methoden op te dringen die niet bij hen passen. In het trainingsprogramma 'Ik Leer Leren' krijgen leerlingen de nodige handvaten om de leermethoden te ontdekken die het best aansluiten bij hun eigen noden en talenten. 

Het aanbod verschilt van school tot school. Dit kunnen we organiseren in klasverband of met geselecteerde leerlingen. Of eventueel is het een aanbod voor na de schooluren, waar de leerlingen individueel op kunnen intekenen. Neem dus contact met me op om de optimale formule voor uw school te vinden.